โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้จัดโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ และขอขอบพระคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง

ความเห็นถูกปิด