ศึกษานอกแหล่งเรียนรู้

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วย นางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษและนางสาวทราภรณ์ จันทวี ครูชำนาญการ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ศึกษานอกแหล่งเรียนรูู้การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่นาบ้านหนองตู้ การเย็บผ้าของกลุ่มสตรีแม่บ้านหนองแก้วและการเพาะเห็ดนางฟ้า บ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด