รดน้ำและถอนวัชพืช

วันที่ 25 ก.ย. 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบการปลูกผักบุ้งเรียวไผ่ที่โคกหนองนาโมเดลรดน้ำและถอนวัชพืช

ความเห็นถูกปิด