คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่

วันที่ 25 ก.ย. 2563 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2และอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่ เพื่อนำมาประกอบการปรุงอาหารกลางวัน

ความเห็นถูกปิด