ตามนัดคัดกรองเด็กพิเศษ

วันที่ 25 ม.ย. 2563 นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นางสาวปิยะพร โถทอง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ นางสาวกาญจนา โพธิ์ขาว ครูอัตราจ้าง ผู้ปกครอง นักการภารโรงและนักเรียน นำนักเรียนไปหาหมอตามนัดคัดกรองเด็กพิเศษ ณ ห้องจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด