พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง พัฒนาโรงเรียนเป็นระยะๆ ตลอดมา ในวันนี้ได้ทำรั้ว และทางเดินเข้าทุ่งหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด