อบรมวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วันที่ 25 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูและนักเรียนอบรมวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำไปใช้ในการรดน้ำพืชให้สวยงาม

ความเห็นถูกปิด