ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกนองแก้วสำโรง ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมข้อมูลคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความเห็นถูกปิด