นักเรียนชั้นป.2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. นางณัชชา วงษ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ความเห็นถูกปิด