การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ

    ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

ความเห็นถูกปิด