การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังกับคุณครูพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา และคุณครูคำปุ่น รัศมี ที่เกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

ความเห็นถูกปิด