บริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างอาคารปฐมวัย

วันที่ 18 ก.ย. 2563 ผศ. ดร. วรวิทย์ นพแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้โอนเงินบริจาคเงินเพื่อสมทบสร้างอาคารปฐมวัย ขอขอบคุณ

ความเห็นถูกปิด