กิจกรรมชุมชน

19/09/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางมน มังษา ที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง

ความเห็นถูกปิด