เยี่ยมชมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

วันที่ 17 ก.ย. 2563 นางอุไร ตอนศรีและนางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ออกเยี่ยมชมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์และนำไปขายได้ ซึ่งเจ้าของนาหญ้าคือ นางบุญมี คำศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสำโรง หมู่ 4 ต. หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด