กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

    วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูไพบูลย์  สระทอง ครูชำนาญการพิเศษ ในการเกษียณอายุราชการ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง และโรงเรียนบ้านสว่างได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณะครูในกลุ่มเครือข่าย CEO วังหิน 1 มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสุูง

ความเห็นถูกปิด