กิจกรรมการทำบุญครบรอบ 81 ปีโรงเรียนบ้านสว่าง

     วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน  81 ปี โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด