กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าใต้พัฒนา

     ในวันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักเรียนไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดป่าใต้พัฒนาซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนบ้านสว่าง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามของไทย

ความเห็นถูกปิด