กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานร่วมกับชุมชน ณ วัดป่าใต้พัฒนา

      ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดย นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้นำคณะครูและบุคลการร่วมทำบุญถวายสังฆทานช่วงเข้าพรรษา ณ วัดป่าใต้พัฒนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้กับนักเรียน ประสานความร่วมมือแบบ (บวร) และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ความเห็นถูกปิด