สำรวจอาคารสถานที่โรงเรียน

วันที่ 16 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนายชาลี โคตรพันธ์ นักการภารโรง ได้สำรวจอาคารสถานที่โรงเรียนเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมต่อไป

ความเห็นถูกปิด