การแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทานำนักเรียนไปแข่งขันการตอบปัญหาสหกรณ์ที่จัดโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ชมเชยลำดับที่ ๖

ความเห็นถูกปิด