รับการประเมินผู็บริหารสถานศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองรังได้ต้อนรับคณะประเมินผู้บริหารสถานศึกษา โดยการนำของท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรัง

ความเห็นถูกปิด