อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในสถานศึกษา

ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยการนำของนายรุ่งอรุณ สายสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา CEO พยุห์ พร้อมด้วยนายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหว้าทับทัยและนายณัฏฐชัย สังข์สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ นำนักเรียนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในสถานศึกษา ณ วัดป่าบุญสมบูรณ์ ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ นายพิเชษฐ ศรีคราม เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด