นิทานคุณธรรมนำจิตใจให้ผ่องใส

วันที่ 15 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้อบรมนักเรียนและเล่า นิทานคุณธรรมนำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทดสอบนักเรียน ขอขอบคุณ

ความเห็นถูกปิด