ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 ก.ย. 2563 คณะครูและนักเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ

ความเห็นถูกปิด