ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ความเห็นถูกปิด