วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพบปะและปรึกษาหารือในการพัฒนาร่วมกันต่อไป

ความเห็นถูกปิด