กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11/08/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง เพื่อให้ลูกๆ ได้แสดงออกถึงความรักระหว่างแม่กับลูก

ความเห็นถูกปิด