ขวัญกำลังใจ

10/08/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารในอำเภอวังหิน ไปให้กำลังใจท่านผู้อำนวยการเสริมพงษ์ วงษ์ชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง เนื่องในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในการประเมินมีนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด