สโมสรไลออนส์ มอบอุปกรณ์ต้านโควิค 19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายยกสโมสรไลออนส์ นางอรทัย ยานพิวาทย์ พร้อมด้วยคณะ ได้มอบอุปกรณ์ต้านโควิค 19 ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

ความเห็นถูกปิด