จัดซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารปฐมวัย

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกนองแก้วสำโรง และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารปฐมวัย 

ความเห็นถูกปิด