ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย

ความเห็นถูกปิด