จุดถ่ายภาพแห่งใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และบุคลากรทางการศึกษาได้ก่อสร้างจุดถ่ายภาพแห่งใหม่

ความเห็นถูกปิด