คัดกรองเด็กสมาธิสั้น

04/08/2563 เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดมาคัดกรองเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และโรงเรียนบ้านสว่างเข้าร่วมคัดกรองในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด