ร่วมงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพนค้อได้รับเกียรติเข้าร่วมชมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ความเห็นถูกปิด