วันที่ ๒๓ ก.ค.๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้นำอุปกรณ์การเรียนมาแจกให้ลูกๆนักเรียน เพื่อต่อยอดให้เด็กๆนักเรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีกำลังใจในการเรียนต่อไป

ความเห็นถูกปิด