นายกฤษฎา พิมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ เเละคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ประชุม plc เเละร่วมกันวางเเผนดำเนินงานในวันเเรกของสัปดาห์ ในวันที่ 13 ก.ค. 63

ความเห็นถูกปิด