ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.09 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้รับของบริจาคผลิตภัณฑ์แมสปิดปาก เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิท 19 จากคุณณัฐดนัย ผาสุข และคุณฉวีวรรณ ผาสุข จำนวน 400 ชิ้น

ความเห็นถูกปิด