ไหว้พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดย นางสาวศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้นำคณะครูและบุคลากร ไหว้พระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขในการทำงานเนื่องในการเปิดภาคเรียน

ความเห็นถูกปิด