วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมวันไหว้ครูและได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน

ความเห็นถูกปิด