๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองเทาขอขอบคุณ นายสมัย สืบเสน ผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบรองเท้านักเรียน(ได้ครบทุกคน) และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา อันเนื่องมาจากครบรอบทำบุญ 100 วัน คุณพ่อสมศักดิ์ สืบเสน โดยมีตัวแทนเป็นผู้มอบได้แก่ นายบุญกว้าง เหมือนมาตย์ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายจำรัส พวงจำปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 นายสุเทพ วิมุตกุล ส.อ.บ.ต. หมู่ 3 ขอผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ส่งถึงคุณพ่อสมศักดิ์ สืบเสน ให้สู่สุขคติ และมีความสุขตลอดไปด้วยเทอญ…และขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการครับ

ความเห็นถูกปิด