๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศานิต คำวงศ์ ประธานกลุ่มCEOฟากมูลกันทรารมย์ ท่านศน.จุลพนม ธานี ศึกษานิเทศ สพป ศก.๑ ให้เกียรติมานิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่๑/๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙

ความเห็นถูกปิด