กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

3/07/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง

ความเห็นถูกปิด