การรับการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

2/07/2563 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง รับการนิเทศติดตาม ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนและการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดยท่านตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ประธานกลุ่ม ceo วังหิน 1 ท่าน ศน.วยุรีย์ ศิริโชติ ท่าน ผอ.ศิรินทิพย์วรา แสงม่วง ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้ค่ะ

ความเห็นถูกปิด