ขุดหลุมฝังยางรถยนต์

วันที่ 5 ก.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมฝังยางรถยนต์เพิ่มอีก 1 แถว เพื่อเป็นการฝีกสมรรถภาพการเดินของนักเรียนอนุบาล 1-3

ความเห็นถูกปิด