โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนแด่พี่น้องชาว ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ

19 replies on “โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทุนแด่พี่น้องชาว ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ ณ จุดพักคอยในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านพันลำ”