การเรียนคอมพิวเตอร์ของน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในช่วงสถานะการสถานณ์เเพร่ระบายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) นักเรียนจะต้องปฏิบัติเว้นระยะห่าง1-2 เมตร ในวันที่ 2 ก.ค.63

ความเห็นถูกปิด