ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนบ้านดินดำ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 )

ความเห็นถูกปิด