วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง มีเจ้าหน้าที่จาก อสม.รพ.สต.ทุ่งสว่างมาช่วยคัดกรองร่วมกับโรงเรียนด้วยค่ะ

ความเห็นถูกปิด