ตรวจโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ออกตรวจพืชต่างๆที่โคกหนองนาโมเดล

ความเห็นถูกปิด