ทำอ่างล้างมือเพิ่มเติม

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ทำอ่างล้างมือเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อป้องกันโรคโควิด 2019

ความเห็นถูกปิด